Dofinansowania

gora2_ue
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Dotacje na innowacje”
Nazwa projektu: Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu; UDA-POIG.06.01.00-24-162/13
Nazwa Beneficjenta: Ekoprodukt Marek Kubara sp. j.
Całkowity koszt realizacji projektu: 225 106,36 zł
Wielkość dofinansowania: 169 454,77 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2014r.- 31-12-2015r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
„Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl”
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego w EKOPRODUKT Marek Kubara sp.j. z Częstochowy.
 dof_2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego w EKOPRODUKT Marek Kubara s. j. z Częstochowy
Wartość projektu: 1 539 500 zł Wartość dofinansowania: 750 000 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Nowości produktowe powstałe w ramach dofinansowania:
Amarantuski z malinami ekoProdukt
Amarantus z miodem Amarello
Musli Kolumba Amarello
Amarelki Amarello
Amarelki z owocami Amarello
Baton amarantusowy Amarello
Pieczywo chrupkie z amarantusem Amarello
Nasiona amarantusa Amarello
Amarantuski z owocami Dobra Kaloria

Możliwość komentowania jest wyłączona.