Dofinansowania

KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przekąsek owocowo-orzechowych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych w dowolnych kształtach.”

w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej będących wynikiem prac B+R w przedsiębiorstwie–innowacyjnej zdrowej przekąski na bazie mieszanki owocowo-orzechowej z dodatkami funkcjonalnymi – POWER FRUIT.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja produktowa, dzięki której zostanie rozszerzona struktura asortymentowa firmy.

Wartość projektu:
2 829 276,75 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 300 225,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
929 290,00 PLN

 

 

gora2_ue
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, „Dotacje na innowacje”
Nazwa projektu: Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu; UDA-POIG.06.01.00-24-162/13
Nazwa Beneficjenta: Ekoprodukt Marek Kubara sp. j.
Całkowity koszt realizacji projektu: 225 106,36 zł
Wielkość dofinansowania: 169 454,77 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2014r.- 31-12-2015r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
„Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl”
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego w EKOPRODUKT Marek Kubara sp.j. z Częstochowy.
 dof_2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego w EKOPRODUKT Marek Kubara s. j. z Częstochowy
Wartość projektu: 1 539 500 zł Wartość dofinansowania: 750 000 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Nowości produktowe powstałe w ramach dofinansowania:
Amarantuski z malinami ekoProdukt
Amarantus z miodem Amarello
Musli Kolumba Amarello
Amarelki Amarello
Amarelki z owocami Amarello
Baton amarantusowy Amarello
Pieczywo chrupkie z amarantusem Amarello
Nasiona amarantusa Amarello
Amarantuski z owocami Dobra Kaloria

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.