Zapytania

KUBARA Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

Wilk Studio Sp. z o.o. Sp. k.

—————————————————————————————————

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy usług badawczych.

Protokół z wyboru ofert nr 1/09/2016 z dnia 26.09.2016

Treść protokołu w pliku PDF: Protokół 26.09.2016

—————————————————————————————————

KUBARA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pt.
,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i efektywne wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy”,
W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
Oś Priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

Załączniki: załącznik nr 1, załącznik nr 2załącznik nr 3

—————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2.3.2/08/2016 dotyczące wyboru wykonawcy usług badawczych,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

 

—————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2.3.2/08/2016 dotyczące wyboru wykonawcy usług badawczych,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

Anulowanie zapytania, treść w pliku PDF: anulowanie zapytania ofertowego

—————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016 dot. oferty na zadania: dostawę i instalację linii do kształtowania ciasta płatkowego; dostawę i instalację linii do kształtowania ciasta ciągłego, w ramach konkursu: Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

—————————————————————————————————

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru ofert nr 1/05/2016 z dnia 18.05.2016

Treść protokołu w pliku PDF: Protokol_18.05.2016

—————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2016 dot. realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach  projektu               pt. ” Rozwój firmy KUBARA sp.j. dzięki internacjonalizacji”.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

—————————————————————————————————

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru ofert nr 1/03/2016 z dnia 02.03.2016

Treść protokołu w pliku PDF: Protokol_2.03.2016

—————————————————————————————————

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2016 dot. oferty związanej ze zgłoszeniem wynalazku do ochrony międzynarodowej PTC.

Treść zapytania w pliku PDF: zapytanie ofertowe

—————————————————————————————————

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>