KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przekąsek owocowo-orzechowych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych w dowolnych kształtach."

w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej będących wynikiem prac B+R w przedsiębiorstwie–innowacyjnej zdrowej przekąski na bazie mieszanki owocowo-orzechowej z dodatkami funkcjonalnymi – POWER FRUIT.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja produktowa, dzięki której zostanie rozszerzona struktura asortymentowa firmy.

Wartość projektu:
2 829 276,75 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 300 225,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
929 290,00 PLN